Despre PONT

Grupul PONT este o asociere civilă și antreprenorială a unui grup de tineri, care doresc să contribuie semnificativ la dezvoltarea regională și instituțională a țării, utilizând expertiza și experiența vastă în monitorizarea, redactarea şi managementul  proiectelor, acumulată în parcursul celor 13 ani de activitate în domeniu. În vederea atingerii obiectivelor stabilite, asociația acordă o prioritate specială utilizării instrumentelor tehnologiei informaţiei şi exploatării oportunităţilor pe care le oferă aceasta.

Pe lângă realizarea paginii Granturi.ro, care constituie produsul intelectual principal al asociației, oferim servicii de consultanță și asistență unui număr semnificativ de întreprinderi, instituţii și organizaţii civile, în toate aspectele esențiale ce conduc la funcționarea eficientă a acestora, inclusiv accesarea fondurilor nerambursabile, elaborarea și implementarea proiectelor și a planurilor strategice de dezvoltare. Curs Expert achizitii publice - Miercurea Ciuc, 17-20 februarie 2016
Curs Expert Achizitii publice - cod COR: 214946 - program de perfectionare autorizat CNFPA / ANC Obiectivele cursului: Cursul oferã participantilor informatii detaliate cu privire la procesul achizitiilor publice în România. Ca urmare a programului de formare cursantii vor: - cunoaste legislatia în domeniul achizitiilor publice - întelege procesul achizitiilor publice - cunoaste etapele procesului de atribuire - dobândi cunostintele necesare aplicãrii procedurilor de atribuire

Director de Program - cod COR 121013
Durata cursului: 3 zile (perioada 25 - 27.02.2016) Examen: 5 martie 2016 ORGANIZAREA DERULÃRII PROGRAMELOR SI PROIECTELOR Cursul se adreseazã persoanelor care desfãsoarã activitãti de coordonare în cadrul departamentelor de programe din institutii publice sau din organizatii private, care pot accesa sau care deruleazã proiecte cu finantare nationalã sau europeanã.

Concursul UAR de finantare a proiectelor culturale 2016
Uniunea Arhitecților din România lanseazã sesiunea 2016 a concursului de selecție de proiecte culturale în vederea finanțãrii nerambursabile. Condițiile de participare și procedurile de selecție se gãsesc în Regulamentul privind finanțarea proiectelor culturale și sociale ale UAR și Anexa 3B (fișa antecalcul pentru proiecte editoriale).

Zöldövezet Program
A MOL Románia és a Polgár-Társ Alapítvány által szervezett Zöldövezet programot tizenegyedik alkalommal hirdetik meg. A civil szervezetek február 10-ig küldhetik el pályázataikat. A támogatás összértéke 680.000 lej – projektenként legtöbb 9000 lej pályázható a Városi zöldövezetek komponensben, valamint 20.

Cursul de formare - Life Love Youthpass 2
29 februarie - 5 martie 2016 | Mollina (Malaga), Spania A doua editie a Cursului de formare "Life Love Youthpass" are ca scop evidentierea si îmbunãtãtirea calitãtii aspectelor educationale în cadrul Serviciului European de Voluntariat (SEV).Schimbare socială prin donaţii colective - 22 zile în jurul castelelor
00. 0000.

Fundaţia Comunitară Cluj pune bazele reţelei locale Cerc de Donatori, deschisă donatorilor corporaţii şi individuali care vor să susţină împreună proiectele comunităţii.

Programul Castel în Transilvania prezintă proiectul 22 zile în jurul castelelor.

Oferta noastră
01. iulie 2010. 17:02

Începând din 2008 Grupul PONT asistă munca a mai mult de 50 de organizaţii neguvernamentale şi instituţii în următoarele domenii: generarea proiectelor și asistenţă de-a lungul implementării acestora - management de proiect, atragere de fonduri - consiliere personalizată privind oportunitățile de finanţare, realizarea profilului şi strategiei organizației -dezvoltare organizaţională şi planificare strategică, scriere de proiecte - redactarea cererilor de finanţare,  efectuarea rapoartelor finale.

Ca activitate secundară oferim traininguri personalizate şi servicii IT.

25. iulie 2014. 16:44
Creșterea capacității operaționale a Asociației Grupul PONT


Asociația Grupul PONT, cu sediul în Cluj-Napoca, derulează, începând cu data de 13.06.2014, proiectul “Creșterea capacității operaționale prin upgrade internet și dezvoltarea infrastructurii TIC“, co-finanţat prin Fondul European de Dezvoltare Regională, în baza contractului de finanţare încheiat cu Ministerul Fondurilor Europene.
DATE DE CONTACT

adresa:Cluj-Napoca
str. Regele Ferdinand nr. 33
O.P. 1 C.P. 473
400750 - Cluj-Napoca
fax:0364 819 904
email:info@pontweb.ro

ECHIPA

PARTENERI

KIK - Kárpát-medencei Innovációs Központ Intézet (Carpathian Basin Innovation Centre Institute)Transindex (Asociația Média Index)