Despre PONT

Grupul PONT este o asociere civilă și antreprenorială a unui grup de tineri, care doresc să contribuie semnificativ la dezvoltarea regională și instituțională a țării, utilizând expertiza și experiența vastă în monitorizarea, redactarea şi managementul  proiectelor, acumulată în parcursul celor 13 ani de activitate în domeniu. În vederea atingerii obiectivelor stabilite, asociația acordă o prioritate specială utilizării instrumentelor tehnologiei informaţiei şi exploatării oportunităţilor pe care le oferă aceasta.

Pe lângă realizarea paginii Granturi.ro, care constituie produsul intelectual principal al asociației, oferim servicii de consultanță și asistență unui număr semnificativ de întreprinderi, instituţii și organizaţii civile, în toate aspectele esențiale ce conduc la funcționarea eficientă a acestora, inclusiv accesarea fondurilor nerambursabile, elaborarea și implementarea proiectelor și a planurilor strategice de dezvoltare. ANUNÞ DE PARTICIPARE pentru acordare de finanþare nerambursabilã asociaþiilor, fundaþiilor, altor organizaþii neguvernamentale fãrã scop patrimonial, precum ºi a persoanelor fizice autorizate, care organizeazã programe, proiecte ºi acþiuni în domeniul cul
1. Autoritatea contractantã: Consiliul Judetean Mures, cu sediul în localitatea Tîrgu-Mures, Piata Victoriei nr.1, judetul Mures, codul fiscal 4322980, telefon 0265/263211, fax 0265/268718, web www.cjmures.ro si e-mail cjmures@cjmures.ro. 2. Reglementãri legale privind acordarea de finantare nerambursabilã: Legea nr.

ANUNÞ DE PARTICIPARE pentru acordare de finanþare nerambursabilã de la bugetul judeþean pentru unitãþile de cult din judeþul Mureº, aparþinând cultelor religioase recunoscute din România
1. Autoritatea contractantã: Consiliul Judetean Mures, cu sediul în Târgu-Mures, Piata Victoriei nr. 1, judetul Mures, codul fiscal 4322980, telefon 0265/263211, fax 0265/268718, web www.cjmures.ro si e-mail cjmures@cjmures.ro 2. Reglementãri legale privind acordarea de finantare nerambursabilã: Legea nr.

ANUNÞ DE PARTICIPARE pentru acordarea de finanþare nerambursabilã (subvenþii) din bugetul public al judeþului Mureº structurilor sportive de drept privat, asociaþiilor pe ramurã de sport judeþene ºi persoanelor fizice din judeþul Mureº care iniþiazã ºi or
1. Autoritatea contractantã: Consiliul Judetean Mures, cu sediul în municipiul Tîrgu Mures, Piata Victoriei nr.1, judetul Mures, codul fiscal 4322980, telefon 0265/263211, fax 0265/268718, web www.cjmures.ro si e-mail cjmures@cjmures.ro 2. Reglementãri legale privind finantarea nerambursabilã: Legea nr.

ANUNT DE PARTICIPARE pentru acordarea de finanþare nerambursabilã din bugetul public al judeþului Mureº asociaþiilor, fundaþiilor ºi persoanelor fizice care înfiinþeazã ºi administreazã unitãþi de asistenþã socialã de interes judeþean
1. Autoritatea Contractantã: Consiliul Judetean Mures, Piata Victoriei nr.1, Cod Fiscal 4322980, tel. 0265-263211, fax 0265–268718 si e-mail cjmures@cjmures.ro. 2. Reglementãri legale privind acordarea de finantare nerambursabilã: Legea nr.

11th International Conference on
University of Oradea, Faculty of Economic Sciences Oradea, Romania 29-30 May 2015 Conference Chair: Dr. Adriana GIURGIU, Dean - Faculty of Economic Sciences, University of Oradea, Oradea, Romania Conference Programme Co-Chairs: Dr.Schimbare socială prin donaţii colective - 22 zile în jurul castelelor
00. 0000.

Fundaţia Comunitară Cluj pune bazele reţelei locale Cerc de Donatori, deschisă donatorilor corporaţii şi individuali care vor să susţină împreună proiectele comunităţii.

Programul Castel în Transilvania prezintă proiectul 22 zile în jurul castelelor.

Oferta noastră
01. iulie 2010. 17:02

Începând din 2008 Grupul PONT asistă munca a mai mult de 50 de organizaţii neguvernamentale şi instituţii în următoarele domenii: generarea proiectelor și asistenţă de-a lungul implementării acestora - management de proiect, atragere de fonduri - consiliere personalizată privind oportunitățile de finanţare, realizarea profilului şi strategiei organizației -dezvoltare organizaţională şi planificare strategică, scriere de proiecte - redactarea cererilor de finanţare,  efectuarea rapoartelor finale.

Ca activitate secundară oferim traininguri personalizate şi servicii IT.

25. iulie 2014. 16:44
Creșterea capacității operaționale a Asociației Grupul PONT


Asociația Grupul PONT, cu sediul în Cluj-Napoca, derulează, începând cu data de 13.06.2014, proiectul “Creșterea capacității operaționale prin upgrade internet și dezvoltarea infrastructurii TIC“, co-finanţat prin Fondul European de Dezvoltare Regională, în baza contractului de finanţare încheiat cu Ministerul Fondurilor Europene.
DATE DE CONTACT

adresa:Cluj-Napoca
str. Regele Ferdinand nr. 33
O.P. 1 C.P. 473
400750 - Cluj-Napoca
fax:0364 819 904
email:info@pontweb.ro

ECHIPA

PARTENERI

Transindex (Asociația Média Index)KIK - Kárpát-medencei Innovációs Központ Intézet (Carpathian Basin Innovation Centre Institute)