Despre PONT

Grupul PONT este o asociere civilă și antreprenorială a unui grup de tineri, care doresc să contribuie semnificativ la dezvoltarea regională și instituțională a țării, utilizând expertiza și experiența vastă în monitorizarea, redactarea şi managementul  proiectelor, acumulată în parcursul celor 13 ani de activitate în domeniu. În vederea atingerii obiectivelor stabilite, asociația acordă o prioritate specială utilizării instrumentelor tehnologiei informaţiei şi exploatării oportunităţilor pe care le oferă aceasta.

Pe lângă realizarea paginii Granturi.ro, care constituie produsul intelectual principal al asociației, oferim servicii de consultanță și asistență unui număr semnificativ de întreprinderi, instituţii și organizaţii civile, în toate aspectele esențiale ce conduc la funcționarea eficientă a acestora, inclusiv accesarea fondurilor nerambursabile, elaborarea și implementarea proiectelor și a planurilor strategice de dezvoltare. Lansam noi inscrieri pentru stagiul in FOND (Federatia Organizatiilor Neguvernamentale pentru Dezvoltare)!
Dacã ești student/ masterand și interesat de politicile europene, îndeosebi de politica de cooperare pentru dezvoltare, atunci stagiul în cadrul FOND îți oferã oportunitatea de a-ți îmbogãți cunostintele acumulate în mediul formal și de a înțelege mai bine domeniul prin îmbinarea elementelor teoretice cu cele practice și de a-ți dezvolta aptitudinile personale în cadrul echipei executive FOND.

Cursul de formare VOLU.M.E - Volunteer Management Enhanced
Perioada: 10 Decembrie 2015 - 17 Decembrie 2015  Loc desfãsurare: Cipru Organizator: AN Erasmus+ din Cipru Responsabil: Mihaela Nicolai (mihaela.nicolai@eurodesk.eu) Tip eveniment: Eveniment AN international Termen de înscriere: 30 Septembrie 2015 - ora 23:59 Detalii eveniment: Scopul cursului: cresterea calitãtii proiectelor SEV (Serviciul European de Voluntariat) ca experiente de învãtare la toate nivelurile, de la scrierea unui proiect si pânã la încheierea si evaluarea acestuia.

Cursul de formare N.I.C.E Place - New Intervention with Creative Education on Local participation and engagement
Perioada: 11 Octombrie 2015 - 17 Octombrie 2015  Loc desfãsurare: Portugalia Organizator: AN Erasmus+ din Portugalia Responsabil: Mihaela Nicolai (mihaela.nicolai@eurodesk.eu) Tip eveniment: Eveniment AN international Termen de înscriere: 04 Septembrie 2015 - ora 23:59 Detalii eveniment: N.

PNDR: Sprijin pentru înființarea de activitãți neagricole în zone rurale
Submãsura 6.2 „Sprijin pentru înfiintarea de activitãti neagricole în zone rurale” se încadreazã, conform Regulamentului (CE)1305/2013, art.19, în mãsura 06 „Dezvoltarea exploatatiilor și întreprinderilor” si contribuie la domeniul de intervenție: 6A – Facilitarea diversificãrii, a înfiintãrii si a dezvoltãrii de întreprinderi mici, precum si crearea de locuri de muncã.

PNDR: Sprijin pentru investiții în crearea și dezvoltarea de activitãți neagricole
Submãsura 6.4 „Sprijin pentru investiții în crearea  și dezvoltarea de activitãți neagricole” se încadreazã, conform Regulamentului nr. (CE)1305/2013, art.19, în mãsura 06 ”Dezvoltarea exploatatiilor și a întreprinderilor” si contribuie la domeniile de intervenție: ‐  5C – Facilitarea furnizãrii  și a utilizãrii surselor regenerabile de energie, a sub‐produselor, a deșeurilor și reziduurilor și a altor materii prime nealimentare, în scopul bio‐economiei; ‐ 6A – Facilitarea diversificãrii, a înființãrii și a dezvoltãrii de întreprinderi mici, precum și crearea de locuri de muncã’’ Submãsura 6.Schimbare socială prin donaţii colective - 22 zile în jurul castelelor
00. 0000.

Fundaţia Comunitară Cluj pune bazele reţelei locale Cerc de Donatori, deschisă donatorilor corporaţii şi individuali care vor să susţină împreună proiectele comunităţii.

Programul Castel în Transilvania prezintă proiectul 22 zile în jurul castelelor.

Oferta noastră
01. iulie 2010. 17:02

Începând din 2008 Grupul PONT asistă munca a mai mult de 50 de organizaţii neguvernamentale şi instituţii în următoarele domenii: generarea proiectelor și asistenţă de-a lungul implementării acestora - management de proiect, atragere de fonduri - consiliere personalizată privind oportunitățile de finanţare, realizarea profilului şi strategiei organizației -dezvoltare organizaţională şi planificare strategică, scriere de proiecte - redactarea cererilor de finanţare,  efectuarea rapoartelor finale.

Ca activitate secundară oferim traininguri personalizate şi servicii IT.

25. iulie 2014. 16:44
Creșterea capacității operaționale a Asociației Grupul PONT


Asociația Grupul PONT, cu sediul în Cluj-Napoca, derulează, începând cu data de 13.06.2014, proiectul “Creșterea capacității operaționale prin upgrade internet și dezvoltarea infrastructurii TIC“, co-finanţat prin Fondul European de Dezvoltare Regională, în baza contractului de finanţare încheiat cu Ministerul Fondurilor Europene.
DATE DE CONTACT

adresa:Cluj-Napoca
str. Regele Ferdinand nr. 33
O.P. 1 C.P. 473
400750 - Cluj-Napoca
fax:0364 819 904
email:info@pontweb.ro

ECHIPA

PARTENERI

Transindex (Asociația Média Index)KIK - Kárpát-medencei Innovációs Központ Intézet (Carpathian Basin Innovation Centre Institute)