Despre PONT

Grupul PONT este o asociere civilă și antreprenorială a unui grup de tineri, care doresc să contribuie semnificativ la dezvoltarea regională și instituțională a țării, utilizând expertiza și experiența vastă în monitorizarea, redactarea şi managementul  proiectelor, acumulată în parcursul celor 13 ani de activitate în domeniu. În vederea atingerii obiectivelor stabilite, asociația acordă o prioritate specială utilizării instrumentelor tehnologiei informaţiei şi exploatării oportunităţilor pe care le oferă aceasta.

Pe lângă realizarea paginii Granturi.ro, care constituie produsul intelectual principal al asociației, oferim servicii de consultanță și asistență unui număr semnificativ de întreprinderi, instituţii și organizaţii civile, în toate aspectele esențiale ce conduc la funcționarea eficientă a acestora, inclusiv accesarea fondurilor nerambursabile, elaborarea și implementarea proiectelor și a planurilor strategice de dezvoltare. Administratia Fondului Cultural National anunta deschiderea sesiunii de finantare III /2016 pentru proiecte editoriale
A.F.C.N. lanseazã apelul de participare pentru acordarea de finantãri nerambursabile, în cadrul sesiunii de finantare III/2016 pentru proiecte editoriale. Pot participa: - Edituri si redactii de publicatii culturale; - Persoane juridice de drept privat care, potrivit actelor constitutive, desfãsoarã activitãti editoriale (ex.

Programul Operational Competitivitate. Axa prioritara 2 – Tehnologia informatiei si comunicatiilor (TIC) pentru o economie digitala competitiva
Se urmãreste ca prin finantarea acordatã proiectelor ce vor fi depuse în cadrul actiunii 2.2.1 sã se asigure trecerea de la outsourcing la dezvoltarea bazatã pe inovare, precum si colaborarea între structurile de tip cluster din industria TIC, inclusiv în cadrul acestora, precum si colaborarea între întreprinderile centrate pe domeniul TIC si clusterele din domeniu, pentru asigurarea unui acces rapid si facil la implementarea rezultatelor cercetãrii/dezvoltãrii în scopul obtinerii de produse inovatoare.

Surse de finantare: programe adresate societatilor comerciale - Intreprinderi inovatoare de tip start-up si spinoff
Acest tip de proiect se adreseazã întreprinderilor inovatoare cu o vechime de maximum 3 ani de tip start-up si spin-off ca potențiali beneficiari în cadrul Acțiunii 1.2.1: Stimularea cererii întreprinderilor pentru inovare prin proiecte de CDI derulate de întreprinderi individual sau în parteneriat cu institutele de CD și universitãți, în scopul inovãrii de procese și de produse în sectoarele economice care prezintã potențial de creștere din cadrul Axei prioritare 1 a POC.

Curs Expert achizitii publice - Miercurea Ciuc, 17-20 februarie 2016
Curs Expert Achizitii publice - cod COR: 214946 - program de perfectionare autorizat CNFPA / ANC Obiectivele cursului: Cursul oferã participantilor informatii detaliate cu privire la procesul achizitiilor publice în România. Ca urmare a programului de formare cursantii vor: - cunoaste legislatia în domeniul achizitiilor publice - întelege procesul achizitiilor publice - cunoaste etapele procesului de atribuire - dobândi cunostintele necesare aplicãrii procedurilor de atribuire

Director de Program - cod COR 121013
Durata cursului: 3 zile (perioada 25 - 27.02.2016) Examen: 5 martie 2016 ORGANIZAREA DERULÃRII PROGRAMELOR SI PROIECTELOR Cursul se adreseazã persoanelor care desfãsoarã activitãti de coordonare în cadrul departamentelor de programe din institutii publice sau din organizatii private, care pot accesa sau care deruleazã proiecte cu finantare nationalã sau europeanã.Schimbare socială prin donaţii colective - 22 zile în jurul castelelor
00. 0000.

Fundaţia Comunitară Cluj pune bazele reţelei locale Cerc de Donatori, deschisă donatorilor corporaţii şi individuali care vor să susţină împreună proiectele comunităţii.

Programul Castel în Transilvania prezintă proiectul 22 zile în jurul castelelor.

Oferta noastră
01. iulie 2010. 17:02

Începând din 2008 Grupul PONT asistă munca a mai mult de 50 de organizaţii neguvernamentale şi instituţii în următoarele domenii: generarea proiectelor și asistenţă de-a lungul implementării acestora - management de proiect, atragere de fonduri - consiliere personalizată privind oportunitățile de finanţare, realizarea profilului şi strategiei organizației -dezvoltare organizaţională şi planificare strategică, scriere de proiecte - redactarea cererilor de finanţare,  efectuarea rapoartelor finale.

Ca activitate secundară oferim traininguri personalizate şi servicii IT.

25. iulie 2014. 16:44
Creșterea capacității operaționale a Asociației Grupul PONT


Asociația Grupul PONT, cu sediul în Cluj-Napoca, derulează, începând cu data de 13.06.2014, proiectul “Creșterea capacității operaționale prin upgrade internet și dezvoltarea infrastructurii TIC“, co-finanţat prin Fondul European de Dezvoltare Regională, în baza contractului de finanţare încheiat cu Ministerul Fondurilor Europene.
DATE DE CONTACT

adresa:Cluj-Napoca
str. Regele Ferdinand nr. 33
O.P. 1 C.P. 473
400750 - Cluj-Napoca
fax:0364 819 904
email:info@pontweb.ro

ECHIPA

PARTENERI

Transindex (Asociația Média Index)KIK - Kárpát-medencei Innovációs Központ Intézet (Carpathian Basin Innovation Centre Institute)